Home | Novice

News archive

  • 24.2.2016Razpis za energetsko prenovo stavbe

    Vabimo vas, da oddate ponudbo za sanacijo fasade na naslovu Koroška ulica 2A, Ljubljana v skladu s priloženo dokumentacijo. Rok za oddajo ponudb je do 14.03.2016 do 15.00 ure. Komunikacije s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila potekajo [...]
  • 20.1.2016Korekturni faktorji za določitev deleža stroška ogrevanja

    Pred kratkim je izšel nov pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli, ki predvideva, da se morajo korekturni faktorji določiti v skladu s pravilnikom, ki ureja učinkovito [...]
Število strani:
Back to top