Gradbeni inštitut ZRMK v okviru Akademije ZRMK organizira strokovno delavnico

“Sodobna VGRADNJA OKEN IN VRAT ter pomen ZRAKOTESNOSTI pri skoraj NIČ-ENERGIJSKI gradnji ali prenovi stavb”

dvorana v 6. nadstropju Geološkega zavoda Slovenije, Dimičeva ulica 14, Ljubljana

torek, 14. junij 2016, od 9.00 do 14.00

Informacije in prijave

Za dodatne informacije sta na voljo ga. Marta Skubic, 01 280 8489, ga. Erika Osolnik, 01 280 84 01 ali e: usposabljanje@gi-zrmk.si

Prijave do 13. junija 2016 sprejemamo preko spletne prijavnice in preko navadne ali e-pošte.

Vprašanja za razpravo pošljete preko spletne ali tiskane prijavnice ali preko e-pošte.

Povod

Učinkovita raba energije in z njo povezani okoljski cilji sodijo med najpomembnejše zaveze in usmeritve Evropske unije. Zaradi tega je v zadnjem obdobju tudi v Sloveniji vse več razpisov in naročil, tudi zasebnih investitorjev, kjer je navedeno, da naj bo vgradnja zunanjega stavbnega pohištva skladna s smernico RAL. V praksi je uveljavljen pogovorni izraz »RAL vgradnja«.

Povsem zmotno pa je mnenje, ki je žal precej razširjeno tudi v stroki, da se smernica RAL ukvarja samo s tesnjenjem rege v treh ravneh.

Zaradi naštetega Gradbeni inštitut ZRMK organizira strokovno delavnico, kjer bo pojasnjeno, kakšna naj bo sodobna vgradnja oz. kakšne so zahteve v smernici RAL, ki jo izdaja in ob sodelovanju stroke redno posodablja nemško združenje RAL.

Vsebina

Gradnja in prenova v skoraj nič-energijskem standardu je strateška usmeritev in hkrati obveznost držav članic EU za bližnjo prihodnost, že zdaj pa se uveljavlja kot eden ključnih trendov v graditeljstvu. Energetska učinkovitost v stavbah je eden izmed ključnih ciljev evropske in nacionalne politike ter evropskih direktiv in slovenske zakonodaje. Zato je sodobna vgradnja zunanjega stavbnega pohištva (pogovorno znana kot »RAL vgradnja«), kjer so upoštevana tudi načela tesnjenja v treh ravneh, eden izmed bistvenih pogojev za zagotavljanje zrakotesnosti, in je tudi ena od kategorij v razpisih za podelitev okoljskega priznanja Znak kakovosti v graditeljstvu (ZKG), edinega certifikata s področja graditeljstva v Sloveniji.

Slovenska tehnična zakonodaja s področja učinkovite rabe energije v stavbah spada med najstrožje v EU. Gradnja in prenova skoraj nič-energijskih stavb, zahteve zrakotesnosti in z njimi povezan način vgradnje zunanjega stavbnega pohištva so tesno prepleteni med seboj. Že jutri bomo gradili ali prenavljali le v skoraj nič-energijskem standardu. Zakaj dajemo zrakotesnosti tako velik pomen? Kako vgrajevati okna in vrata v luči novih evropskih in nacionalnih usmeritev, politik, zakonodaje in zadnjega stanja tehnike?

Odgovore na takšna in podobna vprašanja boste dobili na naši strokovni delavnici, namenjeni vsem, ki ste povezani z načrtovanjem, gradnjo ali prenovo stavb in vgradnjo oken in vrat.

Vabljeni k aktivni udeležbi na razpravi!

Kotizacija

  • 183,00 EUR, pravne osebe zavezane za DDV
  • 150,00 EUR, za fizične osebe in pravne osebe, ki niso zavezane za DDV

Kotizacija vključuje:
– predavanja,
– praktične predstavitve,
– gradivo,
– potrdilo o udeležbi,
– pogostitev med odmorom in
– možnost osebnega razgovora s predavatelji.

Popusti

  • za predhodne prijave (do  6. junija 2016) znaša kotizacija 130,00 EUR + DDV oziroma 130,00 EUR za nezavezance za DDV
  • za 2 udeleženca iz istega podjetja 5 % popusta, za tri 10 %, za štiri 15 % in za pet ali več udeležencev 20 %.

Prijave sprejemamo do vključno 13. junija 2016 preko spletne prijavnice. Po prijavi vam bomo poslali predračun, ki ga morate poravnati pred začetkom delavnice, s seboj prinesite potrdilo o plačilu. Prijavnica velja kot naročilnica.

Vprašanja za razpravo pošljete preko spletne prijavnice ali preko navadne ali e-pošte.

Za dodatne informacije sta na voljo ga. Marta Skubic, 01 280 8489, ga. Erika Osolnik, 01 280 84 01 ali e: usposabljanje@gi-zrmk.si

Vljudno vabljeni.                                                                                                                                                      

mag. Miha Tomšič
strokovni vodja delavnice
Center za bivalno okolje, gradbeno fiziko in energijo
Gradbeni inštitut ZRMK

Program

URA NASLOV PREDAVANJA PREDAVATELJ
8.30 – 9.00 Registracija udeležencev
9.00 – 9.05 Pozdravni govor in predstavitev vsebine delavnice GI ZRMK
9.05 – 9.35 Energijske sanacije stavb in uvajanje skoraj nič-energijskih stavb doc. dr. Marjana Šijanec Zavrl
9.35– 10.30 Sodobna vgradnja stavbnega pohištva- modna muha ali logična nujnost? mag. Miha Tomšič
10.30 – 11.00 Zagotavljanje kakovosti za doseganje želenih energijskih kazalnikov pri novogradnjah in prenovah stavb Mihael Mirtič
11.00 – 11.15 Odmor
11.15 – 12. 15 Merila pri izbiri oken Sodobna vgradnja oken in vrat oz. vgradnja skladna s smernico RAL Neva Jejčič
12.15 – 12.40 Odkrivanje napak pri vgradnji oken in vrat s termografijo in testom zrakotesnosti mag. Miha Tomšič
12.40 – 13.00 Najpogostejše napake pri vgradnji oken in vrat Neva Jejčič
13.00 – 13.30 Praktična izvedba

»BLOWER DOOR« testa

Mihael Mirtič
13.30 – 14.00 Razprava

Plačilo

Kotizacijo prosimo nakažite na:

Način plačila: nakazilo na TRR
Gradbeni inštitut ZRMK, d.o.o.
Dimičeva 12
1000 Ljubljana
Rok plačila: 13.06.2016
TRR IBAN: SI56 0510 0801 0998 822, Abanka, d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana
Sklic: SI00 2005841
Namen: Kotizacija za delavnico