Spodaj lahko preberete odgovore na pogosta vprašanja.


1. Zakaj je Slovenija uvedla energetsko izkaznico stavbe?

Direktiva o energetski učinkovitosti stavbEPBD prenovitev (2010/31/EU) enako kot že njena starejša verzija  EPBD (2002/91/ES) zahteva  v vseh državah EU uvedbo energetskih izkaznic stavb. Energetska izkaznica je namenjena  informiranju in ozaveščanju prebivalcev o učinkoviti rabi energije in rabi obnovljivih virov energije v stavbah.


2. Kdaj je energetska izkaznica obvezna?

Vse novogradnje kot tudi vse obstoječe stavbe, v primeru prodaje ali oddaje v najem, morajo po določilih Energetskega zakona pridobiti energetsko izkaznico. Poseben primer so javne stavbe (šole, zdravstvene ustanove, stavbe občinske in državne uprave), ki morajo svojo energetsko izkaznico tudi predstaviti javnosti.


3. Če ne prodajam hiše ali ne oddajam stanovanja, ali vseeno potrebujem energetsko izkaznico?

Ne. V primeru, da stavbe, stanovanja ne prodajate ali ne oddajate v najem, ne potrebujete energetske izkaznice.


4. Katere vrste energetskih izkaznic poznamo?

Poznamo merjeno (mEI) in računsko (rEI) energetsko izkaznico. Merjena se lahko izda samo za obstoječo nestanovanjsko stavbo. Računska energetska izkaznica se lahko izda za vse stavbe.


5. Sem prodajalec stavbe, zakaj ne morem sam izdelati energetske izkaznice?

Energetska izkaznica je javna listina, namenjena kupcu nepremičnine. Ščiti kupca, de ne kupuje mačka v žaklju. EI omogoča primerjavo med stavbami in podaja priporočene ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti stavbe – pove nam, kaj bo treba na stavbi prenoviti ali izboljšati in katere dele in naprave je priporočljivo zamenjati. Prodajalec bi lahko z nestrokovno navedbo energijskih lastnosti  stavbe zavedel kupca, zato zakon ne predvideva “samo-certificiranja”.


6. Zakaj ne moremo izdelati merjene energetske izkaznice za stanovanjsko stavbo?

Za stanovanjske stavbe je predvidena računska energetska izkaznica zaradi več razlogov:

  1. Merjena energetska izkaznica se izdela na podlagi podatkov o porabljenih energentih za zadnja 3 leta. Gospodinjstva pogosto teh podatkov nimajo.
  2. Vpliv stanovalcev na porabljene energente je velik. Računi bodo čisto drugačni, če v stavbi živi ena oseba in ogreva en prostor, ali pa v njej živi 4 članska družina. Kupec stavbe iz računov prejšnjega lastnika ne more razbrati, v kakšnem energijskem stanju je stavba.
  3. Če ne izračunamo porabe energije, tudi ne moremo izračunati, kaj se bo s porabo zgodilo, če izvedemo določen ukrep (nova fasada, nova okna, nova kurilna naprava, ipd.). Ne moremo izračunati vračilnih dob in ne moremo zanesljivo predlagati stroškovno učinkovitih ukrepov.
  4. Pri računski energetski izkaznici, računamo rabo pri standardnih pogojih uporabe, t.j. ogrevanje vseh prostorov na 20°C. Enako za vse stavbe. Tako lahko primerjamo stavbe med seboj. Pri merjeni energetski izkaznici izhajamo iz računov za energijo za preteklo obdobje, torej lahko primerjamo stavbo + lastnika. Kupca zanima samo stavba.

7. Kako izračunamo energijske kazalnike pri računski energetski izkaznici?

Računska metodologija je enaka kot pri računanju rabe energije stavbe  za PGD (Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja).


8. Za katere stavbe energetska izkaznica ni obvezna?

Zahteve glede obvezne energetske izkaznice se ne nanašajo na:

-stavbe, ki so varovane v skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine,

-stavbe za obredne namene ali verske dejavnosti,

-industrijske stavbe in skladišča,

-nestanovanjske kmetijske stavbe, če se te ne ogrevajo,

na enostavne in nezahtevne objekte ter

-samostojne stavbe s celotno uporabno tlorisno površino, manjšo od 50 m2.


9. Koliko me bo to stalo?

Ceno energetske izkaznice določa trg.


10. Kdo lahko izdeluje in izdaja energetske izkaznice?

Energetska izkaznica ima pri nas status javne listine, ki jo izdajajo pooblaščene organizacije, izdelujejo pa neodvisni strokovnjaki z licenco, pridobljeno na podlagi ustrezne strokovne izobrazbe in delovnih izkušenj ter  uspešno opravljenega predpisanega usposabljanja, ki vključuje tečaj in izpit.


11. Od kdaj je energetska izkaznica obvezna?

Energetske izkaznice je možno izdelati in izdati od 4.7.2013.


12. Ali spada izdaja energetske izkaznice pod posel rednega upravljanja in ali jo je možno poravnati iz rezervnega sklada?

Strošek za izdelavo izkaznice se po Energetskem zakonu šteje kot strošek rednega upravljanja, vezanega na učinkovitejšo rabo energije.

Za naročilo energetske izkaznice za večstanovanjsko stavbo kot celoto je (po Stanovanjskem zakonu) potrebno najmanj 50% soglasje etažnih lastnikov, Da bi za plačilo energetske izkaznice lahko uporabili sredstva rezervnega sklada, morajo etažni lastniki predhodno sprejeti načrt vzdrževanja, za katerega se zahteva najmanj 50% soglasje.