Ali ste vedeli, da za ogrevanje vaše hiše ali stanovanja porabite kar 62% skupne energije? *Statistični urad Republike Slovenije, 8. oktober 2013.

Vse o energetski izkaznici na enem mestu

Iskalnik energetskih izkaznic

Energetske izkaznice se izdelujejo in izdajajo od leta 2013 in so zbrane v registru energetskih izkaznic. Tukaj lahko preverite, ali je za vašo stavbo že bila izdelana energetska izkaznica, se informirate o trenutnem stanju stavbe, ki jo kupujete, in preberete, kakšni ukrepi so potrebni, da izboljšate energetsko učinkovitost stavbe. Iskalnik po registru stavb.

Kaj je energetska izkaznica?

Energetska izkaznica je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe ali dela stavbe s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti. Poleg podatkov o rabi energije so pomemben del energetske izkaznice tudi predlagani ukrepi za optimalne ali stroškovno učinkovite izboljšave energetske učinkovitosti obstoječe stavbe ali njenega dela. (Zakon o učinkoviti rabi energije, 30. člen; Uradni list RS, št. 158/20)icon-izkaznica.

Kakšen je njen namen?

Kdaj je obvezna?

icon-houseEnergetska izkaznica prikazuje kazalnike energetske učinkovitosti stavbe ali njenega dela, ki jih izračunajo neodvisni strokovnjaki. Lastnikom, kupcem in najemnikom ti podatki skupaj s priporočenimi ukrepi olajšajo načrtovanje izboljšav in znižanje stroškov za energijo oz. olajšajo odločitev za nakup ali najem. Na državni ravni pa z analizo izdelanih in izdanih energetskih izkaznic ustvarjamo pregled nad energetsko učinkovitostjo stavb v Sloveniji, ki pomaga oblikovati dolgoročne cilje in načrtovati dejavnosti za njihovo doseganje.

icon-calendarEnergetsko izkaznico mora zagotoviti lastnik stavb ali posameznih delov stavb za stavbe ali posamezne dele stavb, ki se zgradijo, prodajo ali oddajo, ter jo predložiti pri prodaji ali oddaji v najem (razen če je obdobje najema krajše od enega leta) kupcu oziroma novemu najemniku najpozneje pred sklenitvijo pogodbe. Osebe javnega sektorja morajo zagotoviti energetsko izkaznico za vse stavbe s celotno uporabno površino nad 250 m², ki so v njihovi lasti ali uporabi. Namesto energetske izkaznice posameznega dela stavbe se lahko predloži energetska izkaznica za celotno stavbo.

Kdaj je potrebna katera izkaznica poglejte na postopku izdaje energetske izkaznice in preberite si opis zakonodaje.

Vabimo vas, da si preberete nasvete pri novogradnji in prenovi stavb ter se udeležite naših izobraževanj.

Dodatne prednosti energetske izkaznice

Zaščita kupca in najemnika

Strokovni nasvet o učinkovitosti

icon-protectionOb nakupu pralnega stroja, hladilnika in drugih gospodinjskih aparatov nas o porabi električne energije in nekaterih drugih lastnostih informira energijska nalepka. Ravno tako je poraba goriva pri avtomobilu že dolgo časa obvezen podatek ob prodaji.
Poenoten prikaz energetske učinkovitosti stavb oz. njihovih delov je bil eden glavnih motivov za uvedbo energetske izkaznice.

Že pred nakupom ali najemom lahko tako vsakdo primerja energijske lastnosti stavb in lažje sprejme končno odločitev.

a.

icon-checkVsi si želimo imeti varčno hišo ali stanovanje, saj to pomeni manjše stroške vzdrževanja in bivanja. Pri izboljševanju energijske učinkovitosti pa se velikokrat znajdemo pred dilemo, kje sploh začeti.
Ob izdelavi energetske izkaznice neodvisen strokovnjak izvede pregled, ki je podlaga za oblikovanje priporočil za stroškovno učinkovite ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti.
.

izkaznica

Kako pridobim izkaznico?

Energetske izkaznice stavb na podlagi Zakona o učinkoviti rabi energije (ZURE) izdelujejo neodvisni strokovnjaki (z licenco) kot pooblaščene pravne ali fizične osebe na zahtevo stranke. Energetsko izkaznico lahko izdajajo le pooblaščene pravne osebe – izdajatelji, ki jim pooblastilo za izdajo energetske izkaznice stavbe podeli pristojni minister po izvedenem javnem natečaju. Ceno energetske izkaznice določa trg ponudbe in povpraševanja. Na ceno posamezne izkaznice vplivajo popolnost dokumentacije, velikost objekta, kompleksnost sistemov ogrevanja, hlajenja, prezračevanja in oddaljenost lokacije izdelovalca od naročnika ter še več ostalih dejavnikov. Cena za izdajo energetske izkaznice vključuje: • strošek izdelave energetske izkaznice in • prispevek za izdajo energetske izkaznice. Izdelovalci energetskih izkaznic Kako postati izdelovalec

Izpostavljeno

Novosti v letu 2019

Sprejeta je bila novela Energetskega zakona (EZ-1) (Ur. l. RS, št. 43/2019, z dne 28.6.2019), s katero se širi obveznost

Potrebujete dodatne informacije?

Pogosto postavljena vprašanja

icon-faqČe niste našli dovolj informacij o energetski izkaznici, oziroma želite odgovor na specifično vprašanje, obiščite stran s pogosto postavljenimi vprašanji ali stran s podrobnostmi in zakonodajo o energetski izkaznici. Tu lahko oddate tudi vaše vprašanje, na katerega bo v najkrajšem možnem času odgovoril strokovnjak.

Nasveti za boljšo energijsko učinkovitost

Želite več nasvetov s področja učinkovite rabe energije v stavbah in izkoriščanja obnovljivih virov?Portal z nasveti

Projekt ZeVS – Portal z nasveti za boljšo energijsko učinkovitost stavb je bil razvit v okviru projekta ZeVS: Konceptualni model in odprta baza znanja o energiji v stavbah, ki ga sofinancira ARRS po pogodbi J2―4262, (2011-2014). Izvajalci: UL FGG - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo in Gradbeni inštitut ZRMK, d.o.o., Ljubljana.

Back to top