Sprejeta je bila novela Energetskega zakona (EZ-1) (Ur. l. RS, št. 43/2019, z dne 28.6.2019), s katero se širi obveznost namestitve energetske izkaznice na vidno mesto tudi na stavbe s celotno uporabno tlorisno površino nad 500 m², kjer se pogosto zadržuje javnost in za njih velja obveznost izdaje energetske izkaznice iz 334. člena tega zakona ter niso v lasti ali uporabi javnega sektorja, v njih se veljavna energetska izkaznica namesti na vidno mesto.

V Pravilnhttps://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2338/pravilnik-o-spremembah-pravilnika-o-metodologiji-izdelave-in-izdaji-energetskih-izkaznic-stavbiku o spremembah Pravilnika o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Ur. l. RS, št. 47/2019, z dne 26.7.2019) je bil sprejet razširjen seznam 19 vrst stavb, za katere velja obveznost izdaje in namestitve energetske izkaznice. Ta seznam po novem vključuje tudi stavbe kot na primer: stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine; hotele in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev; gostinske stavbe, trgovske stavbe, banke, pošte zavarovalnice in podobno.