Home | Nasveti

Seznam nasvetov

icon-faqČe iščete določen članek, lahko uporabite iskalnik:


 • Pred kratkim je izšel nov pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli, ki predvideva, da se morajo korekturni faktorji določiti v skladu s pravilnikom, ki ureja učinkovito [...]

 • Uporaba fosilnih goriv je močno zaznamovana z rastjo cen, ki so se v zadnjih petih letih skoraj podvojile, zato je pri tem ključnega pomena koriščenje sodobnih kurilnih naprav in povečevanje energijske učinkovitosti stavb. Energijsko učinkovitost [...]

 • Zakonske podlage: Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-C) (Ur. l. RS, št. 70/2008) Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Ur. l. RS, št. 7/2010) Pravilnik [...]

 • Skozi zunanje stene stavba izgubi tudi do približno 35 % toplote. S toplotno zaščito zunanjih sten: zmanjšamo toplotne izgube stavbe, izboljšamo celotno energijsko učinkovitost stavbe, izboljšamo toplotno stabilnost konstrukcije, povečamo toplotno [...]

 • Definicija toplotnega mostu Po tehnični smernici TSG-01-004:2010 Učinkovita raba energije je toplotni most mesto povečanega prehoda toplote v konstrukciji ali napravi zaradi spremembe materiala, debeline ali geometrije konstrukcije. V obdobju veljave [...]

 • Toplotne črpalke predstavljajo eno od pomembnejših tehnologij za toplotno oskrbo stanovanjskih stavb. Z njihovim delovanjem lahko s souporabo obnovljivih virov energije ali odpadne toplote na energijsko učinkovit in stroškovno atraktiven način pridobivamo [...]

 • Lokalna regulacija temperature zagotavlja: Vzdrževanje primerne enakomerne temperature v bivalnih prostorih. Ločeno nastavljanje temperatur po prostorih. Izkoriščanje toplote notranjih virov (toplote gospodinjskih aparatov, TV, razsvetljava, toplota [...]

 • Stavba skozi tla izgubi povprečno 15 % toplote. S toplotno zaščito talnih konstrukcij: zmanjšamo toplotne izgube stavbe, izboljšamo celotno energijsko učinkovitost stavbe, povečamo toplotno ugodje v prostorih. Pravilnik o učinkoviti rabi energije [...]

 • Centralno ogrevanje prostorov je zagotovo najbolj pogost način, ki se uporablja v stanovanjski gradnji. V primeru večstanovanjske gradnje pa so pogosti tudi sistemi etažnega ogrevanja, kjer zaključen ogrevalni sistem napaja eno stanovanjsko enoto [...]

 • Osnovna pravila: Stavbno pohištvo je dobro samo toliko, kolikor dobro je vgrajeno. Vgradnjo stavbnega pohištva je treba načrtovati – od terminskega načrta do izbire postopkov in materialov. Bolj ko je stavba toplotno zaščitena, večji negativni [...]

 • Na ugodno počutje v bivalnem prostoru ali na sposobnost koncentracije za delo vpliva več dejavnikov, kot so temperatura in gibanje zraka, osvetljenost, hrup, ipd, med drugim tudi kakovost zraka. V zraku mora biti zadosten delež kisika, primerna zračna [...]

 • Med zunanje stavbno pohištvo štejemo: vertikalna zunanja okna in balkonska vrata, strešna okna, steklene konstrukcije gretih prostorov kot npr. zimski vrt, steklene strehe, svetlobnike in svetlobne kupole, vhodna vrata, garažna vrata. Razen vhodnih [...]

 • Sestavni del energijske učinkovitosti stavb je dobra zrakotesnost. To pomeni, da je nenadzorovano uhajanje toplote skozi konvekcijske toplotne mostove kot so različne rege in špranje kar najbolj zmanjšano. Postopke in materiale za zagotovitev ustrezne [...]

 • Gradbeni materiali, ki jih uporabljamo za izdelavo konstrukcij stavbnega ovoja (zunanje stene, streha, talne konstrukcije), imajo preslabe toplotne lastnosti, da bi lahko samostojno opravljali tudi funkcijo sodobne toplotne zaščite. To nalogo prevzemajo [...]

 • Streho imenujemo tudi peta fasada hiše. Skoznjo lahko uhaja tudi do 25% toplote iz stavbe. S toplotno zaščito ravnih in poševnih streh: zmanjšamo toplotne izgube stavbe, zmanjšamo toplotno obremenitev v poletnem času, izboljšamo celotno energijsko [...]

 • Obstoječe stanovanjske stavbe so energijsko potratne. Slovenska gospodinjstva namreč letno porabijo v povprečju več kot 200 kWh na vsak ogrevani kvadratni meter stanovanjske površine. Od tega se porabi kar dve tretjini energije za ogrevanje prostorov, [...]

 • Fotovoltaika (PV) je področje, ki se ukvarja z raziskovanjem in tehnologijami za pretvarjanje energije sončnega obsevanja neposredno v električno energijo s pomočjo solarnih celic. PV sistemi so relativno drag način pridobivanja električne energije, [...]

 • Energijo sonca izkoriščamo v direktnih sistemih s pomočjo sprejemnikov sončne energije (SSE). Tako pridobljena toplota služi ogrevanju tople sanitarne vode in pri dobro toplotno izoliranih hišah je lahko podpora ogrevanju. Vrste sprejemnikov sončne [...]

 • Kurilne naprave za lokalno ogrevanje so običajno namenjene ogrevanju prostora v katerem so postavljene in predstavljajo samostojni način ogrevanja, kadar je za vklop centralnega ogrevanja še prezgodaj, oziroma dopolnilno ogrevanje, kadar določen prostor [...]

 • Prednosti uporabe lesne biomase: Les je obnovljiv in domač vir energije. Njegova uporaba zmanjšuje energetsko odvisnost države, saj denar namenjen nakupu fosilnih goriv ostaja doma. Razvoj kurilnih naprav je zelo napredoval in omogoča kurjenje z [...]


Back to top