Home | Avtor člankov rubrike "Nasveti": admin-ei

O avtorju

admin-ei

Vsi članki tega avtorja

  • Pred kratkim je izšel nov pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli, ki predvideva, da se morajo korekturni faktorji določiti v skladu s pravilnikom, ki ureja učinkovito [...]

  • Uporaba fosilnih goriv je močno zaznamovana z rastjo cen, ki so se v zadnjih petih letih skoraj podvojile, zato je pri tem ključnega pomena koriščenje sodobnih kurilnih naprav in povečevanje energijske učinkovitosti stavb. Energijsko učinkovitost [...]

  • Zakonske podlage: Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-C) (Ur. l. RS, št. 70/2008) Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Ur. l. RS, št. 7/2010) Pravilnik [...]

  • Skozi zunanje stene stavba izgubi tudi do približno 35 % toplote. S toplotno zaščito zunanjih sten: zmanjšamo toplotne izgube stavbe, izboljšamo celotno energijsko učinkovitost stavbe, izboljšamo toplotno stabilnost konstrukcije, povečamo toplotno [...]

  • Definicija toplotnega mostu Po tehnični smernici TSG-01-004:2010 Učinkovita raba energije je toplotni most mesto povečanega prehoda toplote v konstrukciji ali napravi zaradi spremembe materiala, debeline ali geometrije konstrukcije. V obdobju veljave [...]

  • Toplotne črpalke predstavljajo eno od pomembnejših tehnologij za toplotno oskrbo stanovanjskih stavb. Z njihovim delovanjem lahko s souporabo obnovljivih virov energije ali odpadne toplote na energijsko učinkovit in stroškovno atraktiven način pridobivamo [...]

  • Lokalna regulacija temperature zagotavlja: Vzdrževanje primerne enakomerne temperature v bivalnih prostorih. Ločeno nastavljanje temperatur po prostorih. Izkoriščanje toplote notranjih virov (toplote gospodinjskih aparatov, TV, razsvetljava, toplota [...]

  • Stavba skozi tla izgubi povprečno 15 % toplote. S toplotno zaščito talnih konstrukcij: zmanjšamo toplotne izgube stavbe, izboljšamo celotno energijsko učinkovitost stavbe, povečamo toplotno ugodje v prostorih. Pravilnik o učinkoviti rabi energije [...]

  • Centralno ogrevanje prostorov je zagotovo najbolj pogost način, ki se uporablja v stanovanjski gradnji. V primeru večstanovanjske gradnje pa so pogosti tudi sistemi etažnega ogrevanja, kjer zaključen ogrevalni sistem napaja eno stanovanjsko enoto [...]

  • Osnovna pravila: Stavbno pohištvo je dobro samo toliko, kolikor dobro je vgrajeno. Vgradnjo stavbnega pohištva je treba načrtovati – od terminskega načrta do izbire postopkov in materialov. Bolj ko je stavba toplotno zaščitena, večji negativni [...]


Število strani:
Back to top