Home | Nasveti | Fotovoltaika

Fotovoltaika

Fotovoltaika (PV) je področje, ki se ukvarja z raziskovanjem in tehnologijami za pretvarjanje energije sončnega obsevanja neposredno v električno energijo s pomočjo solarnih celic. PV sistemi so relativno drag način pridobivanja električne energije, vendar ima v primerjavi s konvencionalnimi načini prednosti:

 • proizvodnja električne energije blizu mesta potrošnje,
 • ni dragih transportnih napeljav,
 • ni emisije škodljivih snovi ali hrupa,
 • stroški vzdrževanja so nizki,
 • sisteme je enostavno širiti in dograjevati.

Oblike PV sistemov:

 • Samostojni PV sistem, primerni za oskrbo prometne signalizacije, obcestne telefonske govorilnice, električne naprave, planinske koče, porabnike, ki nimajo napeljanega javnega električnega omrežja.
 • Omrežni PV sistemi,za podporo javnemu elektroenergetskemu omrežju.

Sestavni deli PV naprave:

 • PV generator, ki ga predstavljajo PV moduli, v katerih združujemo, monokristalinske polikristalinske ali amorfne sončne celice, module pa povezujemo v sistem serijsko ali paralelno,
 • konstrukcija za pritrditev,
 • razsmernik, kamor priključimo PV generator, da spremeni enosmerno napetost v mrežno izmenično,
 • akumulator, (v samostojnih PV sistemih) in
 • polnilni regulator, ki zaščiti akumulator pred visoko napetostjo, temperaturo, prenapolnjenjem, napačno polariteto,
 • električni kabli.

Načrtovanje in namestitev PV naprave:
Z načinom povezovanja zagotovimo čim boljše medsebojno ujemanje PV-modulov v PV-generatorju:

 • zaporedna vezava – tokovno ujemanje,
 • vzporedna vezava – napetostno ujemanje

Potrebna površina za 1 kWp moči je v veliki meri odvisna od tipa sončnih celic (monokristalinski, polikristalinski, amorfni silicij):

 • poševna streha od 7 do 16 m2
 • horizontalna površina, ni senčenja med moduli 20 do 27 m2
 • vertikalna površina (fasada) od 8 do 12 m2

PV-moduli morajo biti z zadnje strani dobro zračeni! Sončne celice imajo negativen temperaturni koeficient, kar pomeni, da imajo pri višji temperaturi manjšo moč.

Lahko jih namestimo:

 • na poševno streho,
 • integrirano v streho,
 • na ravno streho,
 • kot prosto postavitev (talno),
 • na fasado.

Življenska doba:

 • PV moduli ca 30 – 40 let,
 • razsmerniki ca 20 – 25 let,
 • konstrukcija >30 let,
 • solarni kabli >30 let.

Proizvodnja električne energije je odvisna od:

 • števila porabnikov priključenih v sistem,
 • povprečnih dnevnih potreb po električni energiji,
 • površine kjer so vgrajeni PV moduli,
 • naklona PV modulov,
 • orientacije.

Povprečno sončno obsevanje na površinsko enoto v Sloveniji je 1242 kWh/m2. Letni energijski donos v Sloveniji je od 950 do 1150 kwh/kWp.

Povprečna letna poraba slovenskega gospodinjstva je cca. 3200 kWh električne energije. Potrebna nazivna moč sončne elektrarne, ki pokriva porabo povprečnega slovenskega gospodinjstva, je 3,3 kW, za kar je potrebnih od 20 m2 do 30 m2 modulov z učinkovitostjo od 15 % do 10 %.

 

Back to top