Home | Nasveti | Delitev stroškov ogrevanja po dejanski porabi

Delitev stroškov ogrevanja po dejanski porabi

Zakonske podlage:

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-C) (Ur. l. RS, št. 70/2008)
 • Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Ur. l. RS, št. 7/2010)
 • Pravilnik o merilnih instrumentih (Ur. l. RS 42/2006 in 97/2010)

Merilne naprave, ki omogočajo indikacijo dejanske porabe toplote posameznega dela stavbe:

Elektronski delilnik stroškov – ki odgovarjajo SIST EN 834 in so lahko z ročnim odčitavanjem ali daljinskim – radijskim odčitavanjem. Nameščamo jih na ogrevala v višini 75 % višine ogrevala in na 50 % dolžine ogrevala. Poznamo delilnike pri katerih odčitano vrednost (reading value) korigiramo z faktorjem toplotne moči ogrevala KQ in faktorjem načina pritrditve delilnika KC v računalniku ob izračunu deležev in delilnike pri katerih odčitamo računsko vrednost (calculating value), dobavitelj delilnika pa faktorja KQ in KC neizbrisno vtisne v delilnik in to vrednost direktno uporabimo v delitvi stroškov.

Njihove značilnosti so še:

 • uporaba v klasičnih dvocevnih sistemih ogrevanja
 • možno mesečno ali sezonsko odčitavanje
 • beležijo porabo z toplotno oddajo ogrevala
 • močno zmanjšana možnost manipulacije
 • življenska doba 10 + 1 leto

Merilniki toplotne energije – uporabljeni kot delilniki stroškov se vgrajujejo v ogrevalne sisteme z zaključenimi zankami za vsako stanovanje, primerni so tudi za sisteme s stenskim in talnim ogrevanjem. Druge značilnosti so še:

 • beležijo vso toploto vnešeno v stanovanje
 • velika natančnost odčitavanja
 • ni vstopanja v stanovanje
 • potrebna redna overitev vsakih 5 let, skladno s Pravilnikom
 • baterijski življenska doba 10 + 1 leto
 • visoka cena

Tehnične zahteve, ki zagotavljajo pravilno delovanje ogrevalnega sistema in so predpogoj za vgradnjo delilnikov in pravično delitev stroškov:

 • hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema, ki zagotavlja vsakem posameznem delu stavbe projektirano količino toplote za ogrevanje,
 • kakovostna centralna regulacija temperature ogrevalnega medija v odvisnosti od zunanje temperature,
 • lokalna regulacija-termostatski ventili omogoča vpliv porabnika na porabo in izkorišča notranje vire toplote in energijo sonca.

Način delitve stroškov, skladno s Pravilnikom prikazuje graf.

Določanje korekcije deležev zaradi vpliva lege, predpisuje 14. člen Pravilnika in je obvezno. Določamo pa jih na naslednje načine:

 • korekturni faktorji, ki imajo podlago v vrednostih pridobljenih v praksi na primerljivih stavbah z upoštevanjem pravil tehnike
 • korekturni faktorji, ki se določijo na osnovi celotnih toplotnih izgub določenih v projektu centralnega ogrevanja.
 • korekturni faktorji določeni z izračunom toplotnih izgub po SIST EN 12831

 

Viri slik:

 • Arhiv GI ZRMK
Back to top