Home | Nasveti | Lokalna in centralna regulacija ogrevanja

Lokalna in centralna regulacija ogrevanja

Lokalna regulacija temperature zagotavlja:

 • Vzdrževanje primerne enakomerne temperature v bivalnih prostorih.
 • Ločeno nastavljanje temperatur po prostorih.
 • Izkoriščanje toplote notranjih virov (toplote gospodinjskih aparatov, TV, razsvetljava, toplota ljudi).
 • Izkoriščanje sončnega sevanja na južnih legah stanovanja.

Naprave za lokalno regulacijo:

 • Termostatski ventil.

Delovanje:

delovanje_ventilaV termostatski glavi je vgrajeno tipalo, ki se na temperaturne spremembe v prostoru odziva tako, da odpre oziroma zapre dotok vroče vode v radiator. Tipalo je polnjeno s plinom, tekočino ali voskom, ki se jim ob spremembi temperature spreminja prostornina. Prek mehanizma in vretena se sprememba prenese na ventil. Ta se ob povišanju temperature v prostoru zapre, ko temperatura pade, pa odpre. Višino temperature nastavimo s termostatsko glavo, ki primerja temperaturo, zaznano s tipalom, in nastavljeno vrednost, glede na to pa se potem odpira ali zapira ventil. Na termostatski glavi so oznake položaja, temperature, ki jim ustrezajo, pa so navedene v navodilih proizvajalca.

Nastavitev termostatske glave:

nastavitev_termostatke_glaveZa nastavitev termostatske glave potrebujemo termometer, ki ga namestimo na primerno mesto, v bližini katerega ni izvorov toplote. V skladu z navodili proizvajalca nastavimo vrednost, ki naj bi ustrezala želeni temperaturi. Če se ta ne ujema s tisto, ki jo kaže termometer, popravimo nastavitev navzgor oziroma navzdol. Ko temperatura ustreza pričakovani, termostatske glave ne premikamo več, saj je ventil povsem odprt, dokler temperatura v prostoru ni v skladu z nastavljeno vrednostjo. Izven ogrevalne sezone termostatsko glavo nastavimo na maksimalno vrednost, da ventil ostane odprt.

Centralna regulacija temperature ogrevalnega medija:regulacija_glede_na_zunajno_temperaturo

 • Uravnava temperaturo ogrevalnega medija v odvisnosti od zunanje temperature. Sistem je običajen v družinskih hišah in večstanovanjskih stavbah.
 • Regulira temperaturo medija in ogrevanje v odvisnosti od temperature referenčnega prostora. Sistem je običajen v stanovanjskih enotah z etažnim ogrevanjem.

Elementi za centralno regulacijo:

 • Temperaturna tipala (zunanje, v prostoru, v cevovodih).
 • Regulacijska krmilna enota, ki primerja željene vrednosti z dejanskimi in daje signale izvajalnim enotam.
 • Izvajalne enote (mešalni ventili in pipe, regulatorji).

Delovanje:

 • Regulacija dovoda v odvisnosti od zunanje temperature, kjer tipalo zunanje temperature povezano z regulacijsko enoto primerja temperature ogrevne vode in vpliva na mešalni ventil.
 • Regulacija temperature v dovodu v odvisnosti od temperature v prostoru, kjer tipalo nameščeno v referenčnem prostoru, določa temperaturo ogrevalnega medija po vgrajem diagramu krivulj v regulacijski enoti in vpliva na mešalni venil.

regulacija_glede_na_temperaturo_referencnega_prostoradolocanje_temperature_ogrevalnega_medija

 

Viri slik:

 • Arhiv GI ZRMK
Back to top