Home | Nasveti | Izpostavljeno

Seznam nasvetov: Izpostavljeno

icon-faqČe iščete določen članek, lahko uporabite iskalnik:


  • Uporaba fosilnih goriv je močno zaznamovana z rastjo cen, ki so se v zadnjih petih letih skoraj podvojile, zato je pri tem ključnega pomena koriščenje sodobnih kurilnih naprav in povečevanje energijske učinkovitosti stavb. Energijsko učinkovitost [...]

  • Zakonske podlage: Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-C) (Ur. l. RS, št. 70/2008) Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Ur. l. RS, št. 7/2010) Pravilnik [...]

  • Stavba skozi tla izgubi povprečno 15 % toplote. S toplotno zaščito talnih konstrukcij: zmanjšamo toplotne izgube stavbe, izboljšamo celotno energijsko učinkovitost stavbe, povečamo toplotno ugodje v prostorih. Pravilnik o učinkoviti rabi energije [...]

  • Osnovna pravila: Stavbno pohištvo je dobro samo toliko, kolikor dobro je vgrajeno. Vgradnjo stavbnega pohištva je treba načrtovati – od terminskega načrta do izbire postopkov in materialov. Bolj ko je stavba toplotno zaščitena, večji negativni [...]

  • Med zunanje stavbno pohištvo štejemo: vertikalna zunanja okna in balkonska vrata, strešna okna, steklene konstrukcije gretih prostorov kot npr. zimski vrt, steklene strehe, svetlobnike in svetlobne kupole, vhodna vrata, garažna vrata. Razen vhodnih [...]

  • Gradbeni materiali, ki jih uporabljamo za izdelavo konstrukcij stavbnega ovoja (zunanje stene, streha, talne konstrukcije), imajo preslabe toplotne lastnosti, da bi lahko samostojno opravljali tudi funkcijo sodobne toplotne zaščite. To nalogo prevzemajo [...]

  • Obstoječe stanovanjske stavbe so energijsko potratne. Slovenska gospodinjstva namreč letno porabijo v povprečju več kot 200 kWh na vsak ogrevani kvadratni meter stanovanjske površine. Od tega se porabi kar dve tretjini energije za ogrevanje prostorov, [...]

  • Fotovoltaika (PV) je področje, ki se ukvarja z raziskovanjem in tehnologijami za pretvarjanje energije sončnega obsevanja neposredno v električno energijo s pomočjo solarnih celic. PV sistemi so relativno drag način pridobivanja električne energije, [...]

  • Energijo sonca izkoriščamo v direktnih sistemih s pomočjo sprejemnikov sončne energije (SSE). Tako pridobljena toplota služi ogrevanju tople sanitarne vode in pri dobro toplotno izoliranih hišah je lahko podpora ogrevanju. Vrste sprejemnikov sončne [...]


Back to top