Home | Nasveti | Sodobno zunanje stavbno pohištvo

Sodobno zunanje stavbno pohištvo

Med zunanje stavbno pohištvo štejemo:

 • vertikalna zunanja okna in balkonska vrata,
 • strešna okna,
 • steklene konstrukcije gretih prostorov kot npr. zimski vrt,
 • steklene strehe,
 • svetlobnike in svetlobne kupole,
 • vhodna vrata,
 • garažna vrata.

Razen vhodnih in garažnih vrat so to zastekljeni stavbni proizvodi, ki lahko sami ali z dodatnimi elementi opravljajo številne naloge hkrati:

 • dnevna osvetlitev prostorov,
 • osončenje prostorov,
 • naravno prezračevanje prostorov,
 • vidni stik z zunanjim okoljem,
 • toplotna zaščita stavbe,
 • preprečevanje pregrevanja v toplem obdobju.

Pomembno:

 • Toplotna zaščita sicer ni osnovna funkcija stavbnega pohištva, je pa enako pomembna kot pri drugih konstrukcijah.
 • Pri neprozornih delih stavbnega ovoja dosežemo dobro toplotno zaščito z dodajanjem izolacijskih slojev. Pri stavbnem pohištvu je stopnja toplotne zaščite odvisna od lastnosti izdelka samega.
 • Toplotna prehodnost tehnično najsodobnejšega okna je še vedno opazno višja od toplotne prehodnosti dobro izolirane stene, a tega ne jemljemo kot negativno lastnost – pomembno je, da so svetlobne in druge lastnosti stavbnega pohištva primerne.

Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES 2, 2010) v 9. členu postavlja zahteve, ki jih je treba upoštevati tudi pri načrtovanju stavbnega pohištva: »S toplotno zaščito površine toplotnega ovoja stavbe in ločilnih elementov delov stavbe z različnimi režimi notranjega toplotnega ugodja je treba:

 • zmanjšati prehod energije skozi površino toplotnega ovoja
  stavbe,
 • zmanjšati podhlajevanje ali pregrevanje stavbe,
 • zagotoviti tako sestavo gradbenih konstrukcij, da ne prihaja do poškodb ali drugih škodljivih vplivov zaradi difuzijskega prehoda vodne pare, in
 • nadzorovati (uravnavati) zrakotesnost stavbe.«

Obenem pa mora arhitekturna zasnova stavbe upoštevati obliko in razmerje zasteklitve, ki mora zagotoviti zahtevano osvetljenost prostorov, obenem pa zagotoviti čim večje dobitke toplotne energije pozimi ter zaščito pred čezmernim sončnim obsevanjem in segrevanjem poleti (točka 2.2 Tehnične smernice TSG-01-004:2010).

To pomeni, da je treba stavbno pohištvo izbrati tako, da:

 • bo toplotna prehodnost stavbnega pohištva dovolj nizka,
 • ne bodo zmanjšane druge pomembne funkcije prozornih delov ovoja.

Stavbno pohištvo pa je treba tudi vgraditi tako, da

 • bo preprečen nastanek konstrukcijskih oz. materialnih in konvekcijskih toplotnih mostov.

Izračun toplotne prehodnosti oken, vrat in polken podaja SIST EN ISO 10077-1.

Največje dovoljene vrednosti so:

Tip stavbnega pohištva Umax (W/m2K)
Vertikalna okna ali balkonska vrata in greti zimski vrtovi z okvirji iz lesa ali umetnih mas
Vertikalna okna ali balkonska vrata in greti zimski vrtovi z okvirji iz kovin
1,30

1,60

Strešna okna, steklene strehe 1,40
Svetlobniki, svetlobne kupole
(do skupno 5% površine strehe)
2,40
Vhodna vrata 1,60
Garažna vrata 2,00

OKNA
(podobno velja za balkonska vrata)

Osnovni sestavni deli okna so:

 • okvir in krilo,
 • zasteklitev,
 • tesnila,
 • okovje.

Transmisijske toplotne izgube nadzorujemo z izbiro toplotnih lastnosti prozornih in neprozornih delov, konvekcijske toplotne izgube pa s tesnili, okovjem in seveda pravilno vgradnjo. Toplotne lastnosti celotnega okna so odvisne tudi od linearne toplotne prehodnosti na stiku zasteklitve in okenskega profila. Klasifikacijo oken in vrat glede na prepustnost zraka na pripirah podaja SIST EN 12207.

Materiali za okvir in krilo:

 • les,
 • PVC,
 • kovina,
 • kombinacije navedenih materialov,
 • osnovni materiali z izolacijskimi polnili ali vložki.

Toplotne lastnosti so odvisne od:

 • debeline lesenih profilov in delno od vrste lesa,
 • števila prekatov PVC profilov,
 • prekinitve toplotnega mostu pri kovinskih profilih,
 • toplotnih lastnosti polnil in vložkov.

Zasteklitev
Značilna sodobna energijsko učinkovita zasteklitev je sestavljena iz:

 • dveh ali treh šip,
 • medstekelnega distančnika in sušilnega sredstva,
 • enega ali dveh nizkoemisijskih nanosov,
 • žlahtnega oz. inertnega plina v medstekelnem prostoru.

Oblike prenosa toplote preko zasteklitve

 • kondukcija oz. prevajanje po snovi (preko stekla in plina),
 • konvekcija oz. gibanje plina med šipami,
 • sevanje od tople notranje šipe proti hladnejši zunanji (največji delež toplotnih izgub).

Na kondukcijo praktično ne moremo vplivati, razen v robnem območju zasteklitve; klasične distančnike iz aluminija nadomestimo z izolacijskimi distančniki (»topli rob«) iz slabo toplotno prevodnih snovi ali s prekinjenim toplotnim mostom. Konvekcijski prenos toplote se zmanjša z uporabo inertnega plina (argon, kripton). Sevanje zaviramo z nizkoemisijskim nanosom, ki deluje kot zrcalo za dolgovalovno sevanje, ki ga oddajajo tople površine v prostoru.
V ogrevanih prostorih stavbe se skladno z zgoraj omenjeno tehnično smernico sme uporabljati zasteklitev s toplotno prehodnostjo Ust največ 1,1 W/m2K, čemur ustreza dvojna zasteklitev z nizkoemisijskim nanosom in argonom.

Rošenje sodobne zasteklitve

 • na zunanji površini zunanje šipe: pogosto v nočnem času v jasnem hladnem vremenu ali ko okno odpremo navznoter, zlasti pri strešnih oknih; znak dobrih toplotnih lastnosti;
 • na notranji površini notranje šipe: povsem pričakovano občasno v manjšem obsegu v območju spodnjega distančnika, zlasti zjutraj v manjših prostorih namenjenih spanju; dolgotrajna ali pogosta zarositev celotne šipe pa je znak previsoke obremenitve notranjega zraka z vlago oz. neustreznih bivalnih navad;
 • med šipama: posledica poškodbe stekla ali popustitve obodnega tesnjenja; potrebna je zamenjava.

Dobro je vedeti:

 • Zahteve slovenskih predpisov za toplotne lastnosti oken so po strogosti v evropskem vrhu.
 • Termopan je ponarodelo ime za dvojno zasteklitev, ki pa nam še nič ne pove o njenih dejanskih toplotnih lastnostih.
 • Material okenskega okvira in krila nikakor ne vpliva na mikroklimo v prostoru; mnenje, da so npr. za plesen kriva »plastična okna«, je povsem zgrešeno.
 • Posebej pri menjavi oken v starejših stavbah je treba zaradi večje zrakotesnosti ovoja več pozornosti posvetiti rednemu prezračevanju.

VHODNA IN GARAŽNA VRATA

 • možni različni materiali in njihove kombinacije;
 • izvedba z izolacijskimi polnili;
 • pravilna vgradnja enako pomembna kot pri oknih.

Viri slik:

Back to top