Home | Nasveti | Sodobni sistemi za mehansko prezračevanje stavb

Sodobni sistemi za mehansko prezračevanje stavb

Delovanje sistema prezračevanja z vračanjem toplote

Na ugodno počutje v bivalnem prostoru ali na sposobnost koncentracije za delo vpliva več dejavnikov, kot so temperatura in gibanje zraka, osvetljenost, hrup, ipd, med drugim tudi kakovost zraka. V zraku mora biti zadosten delež kisika, primerna zračna vlaga, nemoteča količina vonjav in zanemarljiva količina zdravju škodljivih snovi. Prezračevanje prostorov je proces, ki mora potekati stalno, pri čemer se intenzivnost izmenjave notranjega zraka z okoliškim prilagaja režimu bivanja oziroma uporabi prostora ter s tem obremenjenosti zraka.

Zaradi kontinuiranega prezračevanja je pomembno, da je ta proces za uporabnika nemoteč ter da je energijsko učinkovit. Ob količinsko ekvivalentnem prezračevanju hiše je namreč energijska razlika (toplota za ogrevanje) med naravnim zračenjem in energijsko učinkovitem prezračevanjem med 15 in 20 kWh/m2a.

Kakovost zraka v prostorih zagotavljamo z ustreznim dovodom svežega zraka v čiste prostore ter z odvodom odpadnega zraka iz obremenjenih prostorov. Za doseganje ustrezne kakovosti zraka moramo v povprečju, pri stalnem prezračevanju, na stanovalca dovajati 30 m3/h svežega zraka, ter po drugi strani odvajati npr. 40 m3/h iz kuhinje ali kopalnice. Praksa kaže, da znaša ob primernem prezračevanju družinskih hiš povprečna urna izmenjava zraka z okolico med 0,30 in 0,40 h-1, kar pomeni da zrak v hiši v celoti zamenjamo s svežim v 2,5 do 3 urah. Urna izmenjava zraka je v konici obremenjenosti stavbe seveda višja, v času naše odsotnosti pa se primerno zmanjša.

Pogled v napravo za centralno prezračevanje
Pogled v napravo za centralno prezračevanje
Sistem centralnega prezračevanja hiše ali stanovanja sestavljajo naprava za prezračevanje s kanalskimi povezavami in ostalimi elementi. Osrednji del naprave je učinkovit rekuperator, ki z odpadnega zraka prenaša toploto na sveži zrak ter ga s tem predgreva skoraj do siceršnje temperature zraka v prostorih.

Posebne izvedbe entalpijskih izmenjevalcev so poleg toplote sposobne vračati tudi del zračne vlage ter s tem rešujejo težave, ki so vezane na presuh zrak v konici ogrevalne sezone. Gibanje obeh ločenih tokov zraka omogočata dva energijsko učinkovita ventilatorja.

Od naprave tipično pričakujemo vsaj 80% vračanje toplote ter porabo električne energije za pogon manj kot 0.40 Wh/m3h transportiranega zraka.

 

 

Vgradnja sistema v stavbe ali stanovanja je priporočljiva za novogradnje in za starejše stanovanjske objekte, ko se le ti energetsko posodabljajo. Sistem prezračevanja ni prostorsko zahteven, vendar pa mora biti ustrezno načrtovan tudi z vidika vodenja kanalskih povezav. Pri naknadni vgradnji sistema kanalske povezave pogosto potekajo pod ustrezno spuščenem stropu v hodnikih. Pri novogradnjah pa razvode lahko integriramo tudi v stropno AB ploščo.

Predgrevanje svežega zraka pozimi, pred vstopom v sistem, lahko izvajamo tudi s pomočjo toplote zemlje. Sveži zrak lahko vodimo v zemeljskem kanalu ter ga s tem direktno predgrevamo. Lahko pa se uporabi tudi indirekten sistem predgrevanja, kjer toploto zemlje na zrak prenaša vodni medij. Sistem koristi tudi v poletnem času, saj z njim vroč zrak lahko pohlajujemo.

slik3

Prednosti prezračevanja so poleg stalnega zagotavljanja kakovosti zraka in energijske učinkovitosti tudi možnost vračanja vlage ter manjša obremenjenost prostorov z zunanjim hrupom (okna so lahko zaprta), prahom in alergeni (zrak se lahko poljubno filtrira). Sistem je enostaven za upravljanje, možni so različni načini regulacije. Vzdrževanje se tipično omejuje na zamenjavo različnih filtrov, ki se kot potrošni material menjajo na nekaj mesecev ali sezonsko. Enostavnost vodenja kanalskih povezav omogoča tudi kasnejše čiščenje sistema, predvidoma na desetletje.

Primer dovoda zraka v prostor nad vrati ter povratek spodaj
Primer dovoda zraka v prostor nad vrati ter povratek spodaj

Učinkovito lokalno prezračevanje pa je sprejemljiva rešitev za stanovanjske enote ali hiše, kjer centralnega sistema ni enostavno moč izvesti. Lokalne naprave za prezračevanje z vračanjem toplote se vgrajujejo na zunanjo steno, v izbrane stanovanjske prostore.

Viri slik:

  • Shema: arhiv ENSVET
  • Fotografije: podjetje Agregat, zastopnik za opremo proizvajalca Helios
Back to top