STROKOVNA DELAVNICA

Organizator: Gradbeni inštitut ZRMK

Soorganizator: GZS, Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala (ZGIGM)

img33566

Lokacija: Dimičeva 13, Ljubljana, stavba GZS, dvorana C/I. nadstropje,

v torek, 25. oktobra 2016, od 9.00 do 14.00

Vsebina delavnice

Slovenija je pogumno pričela s programom energijske prenove obstoječih stavb.

Posebno mesto v okviru prenove zavzemajo javne stavbe in sicer je predvidena prenova 3 % javnih stavb v lasti ali uporabi ožje vlade letno (letno med 15.000 in 25.000 m2) ter prenova 1,8 milijonov m2  stavb v širšem javnem sektorju v obdobju 2014−2023, za kar je tudi predvideno sofinanciranje v Operativnem programu za izvajanje evropske kohezijske politike (OP EKP).

Javni investitorji se srečujejo z vrsto izzivov – na področju priprave projektov, financiranja in uspešne tehnične izvedbe. V nacionalnem merilu velja, da morajo kohezijska sredstva vložena v energijsko prenovo javnih stavb voditi k dejanskemu doseganju načrtovanih prihrankov energije.

Po prenovi morajo javne stavbe ustrezati najmanj zakonsko predvidenim minimalnim zahtevam. V širšem merilu (v skladu s cilji AN URE in AN sNES) pa velja načelo, da moramo javne stavbe prenavljati celovito, znaten del le-teh tudi po skoraj nič-energijskih (sNES) merilih.

Ob tem se odpira tudi vrsta povsem tehničnih vprašanj:

kako čim bolj realno oceniti pričakovane energijske prihranke, kakšen je kakovosten razširjen energetski pregled, kako naj se javni investitor pripravi na dogovore glede tehničnih vsebin v okviru energetskega pogodbeništva, kateri ukrepi so sprejemljivi pri prenovi stavbne dediščine, kjer so pasti uspešne energijske prenove in kako v načrtovanje in izvajanje del vpeljati sistem zagotavljane kakovosti, kako v duhu dobrega gospodarja povezati energijsko prenovo z drugimi deli na stavbi, kakšen nabor ukrepov energijske prenove je ekonomsko upravičen, kako realno oceniti vseživljenjske stroške posega in kdaj lahko javni investitor razmišlja tudi o sNES prenovi.

V okviru projekta IEE REPUBLIC_ZEB (2014-2016) (http://www.republiczeb.org) smo na izbranih referenčnih javnih stavbah (upravna stavba, šola, vrtec, zdravstveni dom…) analizirali stroškovno učinkovite svežnje ukrepov za energijsko prenovo javnih stavb v smeri doseganja sNES meril. Protokoli za oceno načrtovanega pristopa k prenovi so namenjeni v podporo investitorjem javnega sektorja.

Delavnica je namenjena: investitorjem javnega sektorja in zainteresirani strokovni javnosti.

 

Program

Usmeritve za energetsko sanacijo javnih stavb

9.00 – 9.20              Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK  – Celovito načrtovanje naložb v prenovo stavb

9.20 – 9.40              Jože Renar, GZS – Energetska sanacija javnih stavb – priložnost za slovensko gradbeno stroko

9.40 – 10.00            Tilen Smolnikar, MZI – Strategija energetske prenove javnih stavb v Sloveniji

10:00 – 10.20         Erik Potočar, MZI – Kako do skoraj nič-energijskih stavb ?

10:20 – 10:40         Henrik Gjerkeš GI ZRMK – Vloga trajnostne oskrbe z energijo pri sNES prenovi stavb in okrožij

10:40 – 11:00         Anton Pogačnik in Staš Kos, LEAG  – Energijska prenova javnih stavb v občini Kranj – izkušnje, pasti in dejavniki uspeha

 

11:00 – 11:30 Odmor s kavo in prigrizkom

 

Tehnični vidiki uspešne prenove javnih stavb

Kako naj se javni investitor pripravi na tehnično korektno izvedbo energijske prenove stavb?

11:30 – 11:50          Miha Tomšič, GI ZRMK  – Energijska prenova stavbe dediščine – priložnost ali ovira?

11:50 – 12:10          Gašper Stegnar, GI ZRMK – Analiza stroškovno učinkovitih svežnjev ukrepov za energijsko prenovo referenčnih javnih stavb

12:10 – 12:30         Andraž Rakušček, GI ZRMK – Zagotavljanje kakovosti pri izvedbi energijske prenove stavbe

12:30 – 12:50         Samo Gostič, GI ZRMK – Zagotavljanje potresne odpornosti ob prenovi stavb

12:50 – 13:10         Primer izkušenj na strani občine

13:10 – 14:00         Čas za razpravo

*Organizator si pridržuje možnost manjših sprememb v programu

Prijave

Prijave sprejemamo preko spletne povezave TUKAJ (https://goo.gl/forms/ZUkvMw7S7ZTlastO2), najkasneje do ponedeljka 24.10.2016 do 12:00.

Kontakt po e-pošti: erika.osolnik@gi-zrmk.si in marjana.sijanec@gi-zrmk.si

Udeležba na delavnici je brezplačna.

republiczeb-logo