Na portalu prostor je možno pogledati izdano energetsko izkaznico stavbe.

Vpogled je trenutno možen za vse veljavne energetske izkaznice, ki so prispele na Ministrstvo za infrastrukturo do vključno 14. 5. 2015.

Povezava: http://prostor3.gov.si/javni/login.jsp?jezik=sl

EI-register