Arhitekti in inženirji iz Kobra Team, d. o. o. in Protim Ržišnik Perc, d. o. o. iz Slovenije, so s projektom Plus Energy Business Building Kobra (Nizkoenergijski poslovni objekt Kobra) nazorno pokazali, kako natančno definiranje projektnih ciljev že v zgodnji fazi načrtovanja vodi k uspešni realizaciji projekta.

1 April 2014

Danes je potekala premierna podelitev nagrade za integralno načrtovanje v okviru evropskega programa GreenBuilding. Nagrade so bile podeljene v okviru Mednarodne konference o energetski učinkovitosti stavb IEECB (Improving Energy Efficiency in Commercial Buildings) v Frankfurtu (Nemčija). Klemens Leutgöb, generalni direktor razvojno izobraževalnega/svetovalnega podjetja e7: „S to nagrado želimo na evropskem nivoju izpostaviti izjemne gradbene procese s področja integriranega načrtovanja. Prejeli in pregledali smo projekte iz celotne Evrope. Najbolj celovit projekt s področja integriranega načrtovanja je bil izveden v Avstriji”.

Prva nagrada

Nagrado GB ID za leto 2014 je prevzelo podjetje WA Business & Service Center GmbH in biro ATP architects engineers (arhitekti inženirji) za projekt aspern IQ na Dunaju. Stavba demonstrira uspešne gradbene procese in rešitve ter združuje visoko energetsko učinkovitost z razumnimi stroški investicije. Aktivno medsebojno sodelovanje naročnika z načrtovalci in izvajalci je zagotovilo pot k uspešni realizaciji želenih rezultatov in projektnih ciljev.

Posebna priznanja za drugo in tretje mesto

Arhitekti in inženirji iz Kobra Team, d. o. o. in Protim Ržišnik Perc, d. o. o. iz Slovenije, so s projektom Plus Energy Business Building Kobra (Nizkoenergijski poslovni objekt Kobra) nazorno pokazali, kako natančno definiranje projektnih ciljev že v zgodnji fazi načrtovanja vodi k uspešni realizaciji projekta.

Za občino Evrotas iz Grčije je bila uporaba procesa integralnega načrtovanja novost. V sodelovanju z National and Kapodistrian University of Athens, so pripravili projekt Bassourakos Building – Cultural Center. Izkušnje pridobljene na tem projektu predstavljajo smernice za prihajajoče projekte.

Nagrada GreenBuilding za integralno načrtovanje (nagrada GB ID)

Nagrada za integralno načrtovanje se bo podeljevala letno. Namenjena je vsem javnim in zasebnim organizacijam izključno za projekte povezane z nestanovanjskimi stavbami. Za nagrado ID se lahko prijavi tako projekte obnove stavb kot tudi novogradnje. Predloženo projektno dokumentacijo oceni pristojna komisija. Odločitev o zmagovalnem projektu se odloča na anonimnem glasovanju. Rok za prijavo na naslednjo nagrado ID je 1. Marec 2015. Nagrada ID 2015 bo podeljena v času sejma Nextbuilding v Milanu (IT).

Nagrada se podeljuje v sodelovanju z evropskim programom GreenBuilding. Razvoj in izvedba potekata pod okriljem projekta IEE MaTrID – Market transformation towards nearly zero energy buildings through widespread use of integrated energy design (Preobrazba nepremičninskega trga v smeri skoraj nič energijskih stavb z razširjeno uporabo integralnega načrtovanja) – ki je sofinanciran s strani Evropske komisije. Cilj projekta MaTrID je razvoj nepremičninskega trga v smeri NZEB-a (skoraj nič energijske stavbe), s čimer pa postane ključnega pomena tudi uporaba procesov integralnega načrtovanja. Koordinator projekta je avstrijsko razvojno izobraževalno/svetovalno podjetje e7. Konzorcij vključuje partnerje iz enajstih evropskih držav. V Sloveniji je partner Gradbeni inštitut ZRMK, d. o. o.

Cilj nagrade GB ID je povečanje prepoznavnost izjemnih ID procesov pri gradnji nestanovanjskih stavb v Evropi. S to nagrado se izpostavlja pomen uporabe procesa integralnega načrtovanja v gradbenih praksah. ID pristop je preverjen pristop za gradnjo visoko zmogljivostnih stavb z dobrim notranjim okoljem, ki pa ne gre na račun arhitekturne kakovosti in prav tako ne pomeni previsokih stroškov.

Ugodnosti ki jih ponuja nagrada GB ID

Nagrajene organizacije lahko uporabljajo logotip nagrade GreenBuilding za integralno načrtovanje na njihovem tiskanem materialu, oglasih in na svojem sedežu. Partnerji bodo deležni javne prepoznavnosti za svoj trud pri uvedbi ID procesa. Seznam nagrajenih organizacij bo objavljen v številnih medijih (brošure, revije, spletna stran MaTrID,…).

Kaj je integralno načrtovanje ID?

Integralno načrtovanje (ID) je splošen izraz za celovit pristop, katerega cilj je optimizacija načrta projekta. Postopek obravnava stavbo kot celoten sistem in skrbi za njeno izboljšanje skozi njeno celotno obratovalno obdobje. ID lahko uporabimo za dosego visokih ciljev, tako da že v začetnih fazah načrtovanja multidisciplinarna ekipa razvije načrt, o njem razpravlja ter ga oceni.  ID pristop je preverjen pristop za gradnjo visokozmogljivostnih stavb z dobrim notranjim okoljem, ki pa ne gre na račun arhitekturne kakovosti in prav tako ne pomeni previsokih stroškov ter posledično zmanjša vpliv stavbe na okolje.

Dodatne informacije:

Dodatne informacije o projektu MaTrID in nagradi GB ID so na voljo na spletnem mestu: www.integrateddesign.eu/.

http://integralnonacrtovanjestavb.si/

logo_eu