Vabimo vas, da se udeležite že 28. tradicionalnega posveta Poslovanje z nepremičninami, ki bo letos 09. in 10. novembra v Portorožu. Pripravili smo izredno zanimiv, strokoven in aktualen program.

V četrtek 09. novembra 2017, bodo že po tradiciji potekale 3 zanimive okrogle mize, z aktualno tematiko in priznanimi tujimi strokovnjaki:

  • Lastniška ali najemniška stanovanja – o ureditvi najemnega trga in metodologiji najemnin, stanovanjskem dodatku in stanovanjskih zadrugah.
  • Upravljanje z etažno lastnino – o vlogi, nalogah in pristojnostih upravnika v novem zakonu o upravljanju.
  • Reforma prostora in nepremičninske evidence – kaj in zakaj se spreminja v zakonodaji s področja prostora, graditve in nepremičnin. Hkrati z zakonodajo se spreminjajo tudi procesi in podatki.

V petek 10. novembra 2017, drugi dan posveta, pa bo delo potekalo v štirih sekcijah.

Sekcija za upravljanje nepremičnin – Proces pametnega načrtovanja gradenj BIM, nepravdni postopki po stanovanjskem zakonu v praksi, ter predavanji o učinkovitem upravljanju večstanovanjskih stavb in pristojnostih ali možnostih upravnikov in etažnih lastnikov v primerih reševanja problemov v večstanovanjskih stavbah.

Sekcija za promet z nepremičninami – predstavitev novega Zakona o nepremičninskem posredovanju in možnostih legalizacije objektov skladno z novo gradbeno zakonodajo. V ZDNP so se lotili priprave novega zavarovalnega produkta za zavarovanje nepremičninske odgovornosti. Spoznali boste nov zavarovalni produkt s vsemi prednostmi, ki jih prinaša v primerjavi z obstoječimi – predvsem z upoštevanjem rezultatov analize trga in ankete. Letos imamo možnost poslušati tudi tuje strokovnjake, tako bosta predstavnika Hrvaške gospodarske zbornice spregovorila o pogojih za delovanje nepremičninskih posrednikov na Hrvaškem trgu.

Stanovanjska sekcija – namenjena je predvsem stanovanjskim skladom in občinam saj bo najprej predstavljena analiza prijav na 17. javni razpis za neprofitna stanovanja, in predstavitev rezultatov ankete o potrebah po javnih najemnih stanovanjih. Zanimiva tema je tudi način preverjanja izpolnjevanja pogojev po 90. členu Stanovanjskega zakona. Seznanili se boste s pozitivno poslovno prakso izvajanja aktivne stanovanjske politike in stanovanjskega programa v občini Ajdovščina in projektom Moje prvo stanovanje.

Sekcija za ocenjevanje in vrednotenje nepremičnin – strokovno o problematiki diskontiranja donosov nepremičnin v letu 2017, vplivu energetskega stanja stavbe na vrednost nepremičnine in predlogu Zakona o sodnih izvedencih, cenilcih in tolmačih.

Udeležba na posvetu šteje za redno izobraževanje oz. usposabljanje kadrov v skladu z 8. točko prvega odstavka 2. člena Pravilnika o certifikatu »Zaupanja vreden upravnik«, ki je pogoj za pridobitev certifikata.

Pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter sodnim izvedencem in sodnim cenilcem bo udeležba na posvetu priznana kot dodatno izobraževanje.

Letos smo se s posebno pozornostjo lotili tudi priprave družabnega programa. Ob večerji nas bo spremljala prijetna glasbena spremljava skupine BanDASS, po večerji pa si bomo ogledali še stand up nastop priznane slovenske stand up komedijantke Martine Ipša. Za tiste z več energije pa bomo ponudili še nekaj after party-a.

Vabimo vas, da si na spletni strani ogledate program, informacije v zvezi s kotizacijo in druge informacije v zvezi s posvetom.

Prijave oddate s prijavnico.

Za dodatna pojasnila in informacije smo vam na voljo po tel. 01 58 98 240 ali po e-pošti: zpn@gzs.si

S prijaznimi pozdravi

Boštjan Udovič
Direktor ZPN