Vabimo vas, da oddate ponudbo za sanacijo fasade na naslovu Koroška ulica 2A, Ljubljana v skladu s priloženo dokumentacijo. Rok za oddajo ponudb je do 14.03.2016 do 15.00 ure.

Komunikacije s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila potekajo v elektronski obliki prek elektronske pošte na naslovu:

info@mastra.si

Kontaktna oseba v povezavi z vsebino in oddajo ponudb:
Veronika Vaupotič
email: veronika@mastra.si
mobilni telefon: 051 313 996

Razpisna dokumentacija

razpis- oddaja ponudbe-sanacija fasade

razpis- popis del-sanacija fasade

razpis- načrt-sanacija fasade

razpis- kulturnovarstveni pogoji-sanacija fasade