SID banka objavlja Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje naložb v učinkovito rabo energije malih in srednje velikih podjetij 2014 -2015, in sicer iz virov Evropske skupnosti in virov Evropske investicijske banke. Po programu lahko mala in srednje velika podjetja neposredno pri SID banki za financiranje upravičenih projektov pridobijo kombinacijo kredita in nepovratnih sredstev. Podrobnejše informacije in gradiva dobite tukaj.