Tudi v letu 2017 v organizaciji GI ZRMK potekajo termini usposabljanja za upravnike večstanovanjskih stavb, ki pripravljajo projekte celovite energijske prenove teh objektov. Usposabljanja so za upravnike brezplačna, izvajamo jih v skladu s projektno nalogo Ministrstvo za okolje in prostor in je financiran iz sredstev Sklada za podnebne spremembe 

Jesensko usposabljanje 30.11. in 1. 12. 2017 je sofinancirano s strani Eko sklada, j.s. Usposabljanje je ponovitev usposabljanja, ki je že bilo izvedeno v Termani Laško, Grand Hotelu Union in GZS.

Upravniki večstanovanjskih stavb imajo pomembno vlogo tako pri osveščanju in informiranju etažnih lastnikov o prednostih energetske prenove, kot pri odločitvah v zvezi z investicijo v posamezne ukrepe za povečanje energetske učinkovitosti in pri odločitvi za izvedbo celovite energetske sanacije večstanovanjske stavbe. Upravniki imajo vse podatke, ki omogočajo pregled nad porabo energije posamezne večstanovanjske stavbe, poleg tega pa imajo tudi podatke za primerjavo med večstanovanjskimi stavbami. Zato so upravniki pogosto pobudniki celovite energetske sanacije večstanovanjskih stavb.

Vloga upravnika je zelo pomembna tudi v fazi priprav na investicijo (priprava projektov, zbiranje ponudb izvajalcev, pomoč pri odločanju, prijava na razpise) kot tudi med samo izvedbo investicije. Ustrezno strokovno usposobljen upravnik lahko spodbudi veliko število celovitih energetskih sanacij večstanovanjskih stavb, po drugi strani pa zagotovi kakovost izvedenih investicij.

Cilj usposabljanja

  • Seznaniti čim večje število upravnikov (okvirno 200), ki izvajajo storitev upravljanja večstanovanjskih in drugih stavb z več posameznimi deli, z osnovnimi znanji s področja učinkovite rabe energije v stavbah.
  • Izpostaviti tehnične in organizacijske vidike kakovostne priprave in izvedbe projekta energijske prenove večstanovanjske stavbe.

Termini in lokacije usposabljanja

Usposabljanje traja 2 dni:

30.11.2017 od 8:30 do 18:00 ure, Dvorana C, Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana
in
01.12.2017 od 8:30 do 16:00 ure

Program usposabljanja

Prenos: Zbornik (povzetki predavanj)

Prenos: Urnik-usposabljanja – GZS-november

Kotizacija

Usposabljanje je brezplačno in je namenjeno osebam, ki opravljajo storitev upravljanja pri pravni ali fizični osebi, ki je registrirana za upravljanje z nepremičninami, oz. osebam, ki so zaposlene pri družbah, ki izvajajo storitev: upravljanje večstanovanjskih in drugih stavb z več posameznimi deli. V vsakem terminu je na voljo 50 mest.

Prijava

Za prijavo je potrebno izpolniti vsa polja v spodnjem obrazcu. Po prijavi boste na mail dobili tudi ZRMK številko. Tisti, ki ste že bili pri nas na usposabljanju, uporabite obstoječo ZRMK številko in geslo. Vpišite tudi podatke o upravniku, za katerega opravljate dejavnost. Organizacijska oblika je lahko d.o.o., s.p., d.d., z.o.o., skupnost stanovalcev, ipd. V primeru težav nam pišite na zrmk@energetskaizkaznica.si. Če ste pozabili geslo, kliknite tukaj in vpišite podatke. Dobili boste novo geslo.

Zasedenost termina in seznam interesentov: Želite na termin, ki je poln. Vpišite se na seznam interesentov in obvestili vas bomo, če se sprosti mesto v terminu, oziroma bomo organizirali dodatni termin v 2017. Usposabljanje je ponovitev usposabljanja, ki je že bilo izvedeno v Termani Laško, Grand Hotelu Union in GZS. Če ste pozabili geslo, kliknite tukaj in vpišite podatke. Dobili boste novo geslo.

Vstopni podatki

Podatki za prijavo

Geslo mora vsebovati vsaj 6 znakov.

Gesli se ne ujemata.

Vnesite geslo (vsaj 6 znakov), ki ga boste uporabljali ob nadaljnji uporabi sistema.

Osebni podatki

Podatki o prebivališču

Kontakt

Uporabnik s tem elektronskim naslovom je že registriran.

Izobrazba in strokovni naziv

Prosimo, izberite svojo stopnjo izobrazbe in vpišite svoj skrajšani strokovni naziv. Opis posamezne stopnje izobrazbe je podan tukaj.

Ime Priimek

Primer: pred imenom dr., mag. Za imenom univ. dipl. inž. grad., dipl. inž. str., inž. el.

Termin

 

Podatki o upravniku

Upravnik je lahko pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za upravljanje z nepremičninami in registrirana v register upravnikov večstanovanjskih stavb pri pristojnem organu.

SI

Opombe

Po uspešno prejeti prijavi boste na zaslon in v elektronski poštni nabiralnik (preverite tudi nezaželeno pošto) prejeli pozdravno sporočilo z navodili za plačilo. V primeru težav pošljite sporočilo na zrmk@energetskaizkaznica.si.

Vsebina programa usposabljanja po sklopih

1. Zakonodaja povezana s prenovo večstanovanjskih stavb
Predstavljene bodo zakonodajne zahteve in postopki tako glede gradbene, energetske in stanovanjske zakonodaje. Prikazane bodo tudi posebnosti v povezavi s prenovo stavb, obravnavan bo tudi vpliv na druge bistvene zahteve – npr. požar, potres,…). Trajanje sklopa – 2 uri.
2. Tehnične in arhitekturne lastnosti stavb
Usposabljanje zajema prilagojena predavanja s področja termodinamičnih procesov, stavbnega pohištva, naprav in sistemov ter sistemov za oskrbo z energijo v stavbah z njihovo energetsko učinkovitostjo. Sledile bodo vsebine o merjenju in vrednotenju podatkov o energiji na stavbi, pravilnem obratovanju in vzdrževanju skupnega ogrevalnega sistema, predavanja o stavbni kulturni dediščini, arhitekturnem vidiku prenove, spoštovanju avtorskih rešitev,…). Trajanje sklopa – 3,5 ure.
3. Ukrepi URE in OVE
Tretji sklop je namenjen spoznavanju energetskega knjigovodstva, energetskih pregledov, delitve stroškov ogrevanja in priprave sanitarne vode in energetskih izkaznic. V tem sklopu bodo predstavljeni tudi ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti stavb in ukrepi za uporabo obnovljivih virov energije,…)
Trajanje sklopa – 3 ure.
4. Dokumentacija in financiranje
Predstavljene bodo možnosti financiranja ukrepov (kot npr. pogodbeno zagotavljanje prihrankov, subvencije, krediti). Pregledali bomo pravilne postopke in dokumentacijo za izvedbo prenove večstanovanjskih stavb. Trajanje sklopa – 2,5 ure.
5. Praktična izvedba
Zadnji sklop bo namenjen pregledu dobrih in slabih praks in načinu komuniciranja s strankami. Vabljeni k aktivnemu sodelovanju in izmenjavi izkušenj! Trajanje sklopa – 3 ure.

V sklopu Usposabljanja upravnikov večstanovanjskih stavb za celovito energetsko prenovo so vključeni tudi primeri dobrih praks, ki so jih izvedli napredni upravniki. Vabimo vas, da se aktivno vključite v ta sklop usposabljanja in nam posredujete primere izvedenih celovitih prenov: Obrazec za primer dobre prakse.

Upravljanje večstanovanjskih stavb pomeni upravljanje celotne nepremičnine. Vloga ozaveščanja in informiranja etažnih lastnikov pri odločanju glede financiranja ukrepov za povečanje energetske učinkovitost in pri sprejemanju odločitev za izvedbo celovite energijske prenove večstanovanjske stavbe ali stanovanjsko – poslovne stavbe ni zanemarljiva.

Celovita energetska prenova večstanovanjske stavbe je zahteven projekt, tako s tehničnega kot s finančnega vidika, zato običajno poteka v več fazah. Upravnik mora skrbeti za nemoten potek naložbe, ki vključujejo tehnično svetovanje za izbiro optimalnih rešitev, izdelavo tehnične dokumentacije, organizacijo zbiranja ponudb, sodelovanje z etažnimi lastniki pri sprejemanju njihovih odločitev glede najugodnejšega ponudnika, sklepanje pogodb, nadzor nad izvedbo del, prevzem del in spremljanje odprave napak v času garancijske dobe.

Pogosta vprašanja

Bil/a sem že na usposabljanju. Je sedaj to novo usposabljanje?

Ne. Usposabljanje ponavljamo za tiste, ki se še niso uspeli udeležiti usposabljanja.

Ne spomnim se gesla!

Kliknite tukaj in vpišite podatke. Dobili boste novo geslo.

Termin je poln. Vsi termini so polni. Kaj sedaj?

Prijavite se na seznam interesentov in v opombe napišite v kateri termin želite. Če se sprosti mesto, vas bomo o tem obvestili. Možno je, da bomo dodali še en termin usposabljanja in takrat boste prvi na vrsti.

Kdo se lahko prijavi? Kakšni so pogoji prijave?

Usposabljanje je namenjeno osebam, ki opravljajo storitve upravljanja pri pravni ali fizični osebi, ki je registrirana za upravljanje z nepremičninami oziroma osebam, ki so zaposlene pri družbah, ki izvajajo storitev upravljanja večstanovanjskih in drugih stavb z več posameznimi deli.

Pogoji:

  • registrirana dejavnost SKD: 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
  • vpis v register upravnikov večstanovanjskih stavb pri pristojnem organu.

Ali se lahko udeležimo predavanj v drugi regiji, kot delujemo?

Da. Do zapolnitve prostih mest se lahko udeležite poljubnega termina usposabljanja.

Lahko zamenjam termin?

Lahko, če so še prosta mesta.

Koliko udeležencev lahko pride iz istega podjetja?

Dokler je dovolj prostora ni omejitev. Prijavi se jih lahko več. V primeru zasedenosti termina bomo pozvali podjetje, da izmed prijavljenih izbere 3 udeležence. Ostali se lahko udeležijo drugega prostega termina.

Kontakt

Izvajalec usposabljanja: Gradbeni inštitut ZRMK, d.o.o., Dimičeva 12, Ljubljana.

Pišite nam na zrmk@energetskaizkaznica.si