izkaznica

Kako pridobim izkaznico?

Energetske izkaznice stavb na podlagi Zakona o učinkoviti rabi energije (ZURE) izdelujejo neodvisni strokovnjaki (z licenco) kot pooblaščene pravne ali fizične osebe na zahtevo stranke. Energetsko izkaznico lahko izdajajo le pooblaščene pravne osebe – izdajatelji, ki jim pooblastilo za izdajo energetske izkaznice stavbe podeli pristojni minister po izvedenem javnem natečaju.

Ceno energetske izkaznice določa trg ponudbe in povpraševanja. Na ceno posamezne izkaznice vplivajo popolnost dokumentacije, velikost objekta, kompleksnost sistemov ogrevanja, hlajenja, prezračevanja in oddaljenost lokacije izdelovalca od naročnika ter še več ostalih dejavnikov. Cena za izdajo energetske izkaznice vključuje:
• strošek izdelave energetske izkaznice in
• prispevek za izdajo energetske izkaznice.

Izdelovalci energetskih izkaznic Kako postati izdelovalec

Izpostavljeno

Novosti v letu 2019

Sprejeta je bila novela Energetskega zakona (EZ-1) (Ur. l. RS, št. 43/2019, z dne 28.6.2019), s katero se širi obveznost

Potrebujete dodatne informacije?

Pogosto postavljena vprašanja

icon-faqČe niste našli dovolj informacij o energetski izkaznici, oziroma želite odgovor na specifično vprašanje, obiščite stran s pogosto postavljenimi vprašanji ali stran s podrobnostmi in zakonodajo o energetski izkaznici. Tu lahko oddate tudi vaše vprašanje, na katerega bo v najkrajšem možnem času odgovoril strokovnjak.